KTK86’s Antidoping-retningslinier.

KTK86 følger antidoping-retningslinjerne fra DTriF og Anti Doping Danmark. Hvis en atlet gør sig skyldig i doping vil atleten blive ekskluderet fra KTK86 på livstid. Læs mere på DTriF og Anti Doping Danmark