KTK86’s bestyrelse og udvalg.

Den frivillige arbejdskraft i KTK86 er delt i bestyrelse og seks forskellige udvalg.

Generalforsamlingen er klubbens øverste organ. Her finder den årlige godkendelse af regnskab, budget, samt valg af bestyrelse og udvalg sted.

Udvalg i KTK86 – læs om udvalgenes arbejdsområder nedenfor:

  • Træningsudvalg
  • Aktivitetsudvalg
  • Eliteudvalg
  • Kommunikationsudvalg
  • Stævneudvalg