Strategi.

Vision / Mision.

Vision:
KTK86 ønsker at være en triatlonklub baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer et inspirerende og motiverende træningsmiljø.

Mission:
Vi vil tilbyde triatlontræning af højeste kvalitet til både eliteatleter og bredden. Klubben skal sikre de træningsmæssige rammer i form af uddannede trænere og gode træningsfaciliteter. Medlemmerne skal bidrage til klubben gennem et aktivt medlemskab både træningsmæssigt og socialt for at sikre kvalitet og fællesskab.

Vi vil være en klub som vægter tilgangen til triatlon højt. Triatlon er en livsstil og ikke blot et projekt. Dette skal afspejles i alle klubbens facetter lige fra træning, til sociale aktiviteter og sammensætningen af medlemmerne.

Vi vil tilstræbe, at alle medlemmer føler sig som en del af klubben; igennem inddragelse og socialt engagement skal der skabes en fælles identitet, til styrkelse af klubånden.

Vi vil arbejde for at styrke klubbens renommé. Dette skal danne base for en succesfuld rekruttering af nye medlemmer, som ønsker at vælge KTK86 og klubbens filosofi til.

Målsætninger.

Sportslige målsætninger:
• 50% af medlemmerne kommer til fællestræning minimum 1-2 gange om ugen. (Måles via medlemsundersøgelse).
• Balanceret fremmøde til alle fællestræninger – minimum 15 atleter til træning til hvert træningspas inkl. elite.
• Klubben har niveaudelt træning, så både elite og bredde kan træne sammen og hvor mængde og intensitet tilpasses de forskellige målgrupper.
• Velintegreret og synlig elite til træning
• Veldefineret årsplan for træningsstruktur og sæsonplan inkl. peak perioder udarbejdet mellem cheftræner og træningsudvalg
• At klubben fortsat kan udvikle atleter til både senior landshold samt age group landsholdet – minimum 1 atlet til senior landsholdet og 5 atleter til AGL.
• At klubben fortsat arbejder på at skaffe de bedste træningsfaciliteter, herunder træningstider

Sociale målsætninger:
• At fastholde og udvikle klubånden og det sociale liv i klubben.
• At 40% af medlemmerne jævnligt deltager i de sociale arrangementer og sænke antallet af medlemmer som kun er medlemmer for træningens skyld til 10% (måles via medlemsundersøgelsen).
• At tilbyde minimum 1 større socialt arrangement årligt for alle medlemmer samt minimum 1 fagligt og 1 socialt arrangementer pr. halvår koordineret af aktivitetsudvalget.
• At der fortsat arbejdes på at finde et klubhus som kan danne base og ramme for klubbens aktiviteter.
• Sikre et godt introduktionsforløb til nye medlemmer, så de føler sig velkomne og bliver integreret i klubben.
• At der sørges for fælles klubbase til stævner og fokusstævner for klubben bl.a. via klub cuppen

Generelle målsætninger:
•At sikre klar kommunikation omkring klubbens værdier og tilgang til triatlon både internt og eksternt således at medlemsudskiftningen mindskes til 10% pr. år fra 2016.
•Der afholdes en årlig medlemsdag med fokus på fremtidig udvikling og fremlæggelse af årsplan.
•Sikring af frivillige til klubbens udvalg og opgaver ved hjælp af god kommunikation omkring klubbens værdier.
•Fastholdelse af stabilt medlemstal på 180 medlemmer.
•Digital styring af klubbens dokumenter via cloud løsning.
•Medlemskontingentet skal dække klubbens udgifter til trænere og faciliteter. Dette er baseret på et medlemsantal på 160-180.